TOPICS 活動情報

Read More

2020年

株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部

2019年

株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部

2018年

株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部

 • MARUGAME SEIMEN
 • KONA'S COFFEE
 • TORIDOLL
 • NAGATA HONJO-KEN
 • MAKINO
 • BUTAYA TON-ICHI
 • HAKATA-MARU
 • YAMAKI SHOTEN
 • BANPAIYA
 • ZUNDO-YA
 • SONOKO
 • WOK TO WALK
 • MARUGAME UDON
 • BOAT NOODLE
 • SHORYU
 • Tam Jai Yunnan Mixian
 • Tam Jai SamGor Mixian
 • Pokeworks
 • MONSTER CURRY